.

http://cafe.wownet.co.kr/gilsang

글제목
운영자
길상류태형
회원수
6,289
새글
3
오늘 방문자수
4

오늘의 주요 이슈

제목 2018년 12월 13일 주요이슈

브론즈 길상류태형 2018-12-13 오후 12:32:24

조회103

 

 

●  남북, 철도·도로 착공식 협의 공식화…일정·장소 논의 주목(종합)

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=100&oid=001&aid=0010523840

 

 

 

●  세계 최대 FTA 일-EU 경제동반자 협정 내년 2월1일 발효

http://jedam15.koreafree.co.kr/news/view.html?section=1&category=136&item=&no=47980

 

 

 

●  SKT, 5G에 모바일엣지 기술 도입…서비스 지연시간 단축

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=shm&sid1=105&sid2=731&oid=001&aid=0010523697

 

 

 

●  문재인, 미국 타임 선정 ''올해의 인물'' 5위에 올라

http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=106203

 

 

 

●  정치인 테마주 주의보…거래소 "이상거래 감시 강화"                     

https://finance.naver.com/news/news_read.nhn?article_id=0010523070&office_id=001&mode=mainnews&type=&date=2018-12-13&page=1

 

 

  

댓글[0]
댓글 감정표시 아이콘