.

http://cafe.wownet.co.kr/gilsang

글제목
운영자
길상류태형
회원수
6,289
새글
3
오늘 방문자수
4

오늘의 주요 이슈

제목 2018년 12월 27일 주요이슈

브론즈 길상류태형 2018-12-27 오후 12:18:00

조회93

 

 

 

美 3대지수, 소매지표 강세로 5% 급등…"1월 변동성 장세 지속

https://finance.naver.com/news/news_read.nhn?mode=mainnews&office_id=008&article_id=0004152289

 

 

 

●  통일부 "철도·도로 공동조사 결과 1∼2월 예상"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20181227076600504?input=1195m

 

 

 

●  미·중의 ‘5G 전쟁’, 첫 타깃은 ‘화웨이’

http://magazine.hankyung.com/money/apps/news?popup=0&nid=02&c1=2002&nkey=2018122700164100422&mode=sub_view

 

 

 

●  미·중, 1월 베이징서 첫 무역협상

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20181227000358

 

 

 

 

●  美日 ""롤러코스터"" 증시 진기록 속출…하루 1천P 오르락내리락

https://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?mid=etc&sid1=111&rankingType=popular_day&oid=001&aid=0010547081&date=20181227&type=1&rankingSeq=8&rankingSectionId=101 

댓글[0]
댓글 감정표시 아이콘