.

http://cafe.wownet.co.kr/gilsang

글제목
운영자
길상류태형
회원수
6,289
새글
3
오늘 방문자수
4

오늘의 주요 이슈

제목 2019년 1월 2일 주요이슈

브론즈 길상류태형 2019-01-02 오후 6:47:51

조회82

 

 

●  트럼프 대통령 “김정은 위원장 만남 고대”…신년사에 첫 반응 
http://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/876637.html

 

 

 

●  5G 경쟁 양보없다”… 신년사 목소리 높인 이통 3사 수장들
http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1706645

 

 

 

 

●  "1월효과 기대 낮춰야"…2019년 초반장세 ""안갯속"" 

https://finance.naver.com/news/news_read.nhn?article_id=0004154815&office_id=008&mode=mainnews&type=&date=2019-01-02&page=1

 

 

 

●  "기해년 유망 테마…5G·2차전지·AI·미디어·무인화"

https://finance.naver.com/news/news_read.nhn?article_id=0004071403&office_id=015&mode=mainnews&type=&date=2019-01-02&page=1

 

 

 

●  [마켓뷰] 中제조업 위축 우려에 韓증시 부진한 새해 첫날                      

https://finance.naver.com/news/news_read.nhn?mode=mainnews&office_id=366&article_id=0000423694

 

 


  

댓글[0]
댓글 감정표시 아이콘